แผ่นพับ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น

15฿

New!

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง
พิมพ์ : 1 สี เขียว
กระดาษ : อาร์ตมัน
จำนวน : 20 หน้า
ขนาด :  9 x 20.5 cm.

?100 แผ่น พิมพ์รายชื่อฟรี
เป็นสติ๊กเกอร์ติดเท่านั้น
ใส่รายชื่อได้ 10 ชื่อ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับ

บททำวัตรเช้า-เย็น (ไม่มีคำแปล)
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (สูตรเต็ม)

(ยาวทั้งหมด 88.9 x 20.5 cm) กว้าง 9 cm. x สูง 20.5 cm.

 • บทนำทำวัตรบททำวัตรเช้า
  • พุทธาภิถุติ
  • ธัมมาภิถุติ
  • สังฆาภิถุติ
  • รตนัตตยัปปณามคาถา

  ทำวัตรเย็น

  • พุทธานุสสติ
  • พุทธาภิคีติ
  • ธัมมานุสสติ
  • ธัมมาภิคีติ
  • สังฆานุสสติ
  • สังฆาภิคีติ

  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (สูตรเต็ม)

  บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

  บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

  คำอุทิศและอธิษฐานบุญ

  คำกรวดน้ำย่อ