กฏแห่งกรรม

60฿

New!
รหัสสินค้า : 9786162682292
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 127 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 cm.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

หนีอะไรก็หนีได้….แต่ไม่อาจหนีพ้นอำนาจ

“กฎแห่งกรรม”

……………………………………….

ขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้ประสบการณ์กฎแห่งกรรมผ่านอัตชีวประวัติพระอริยสงฆ์แห่งเมืองสิงห์บุรี

พระธรรมสิงหบุราจารย์  (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม)

รวบรวมเรียบเรียงโดย…ไพยนต์  กาสี

………………………………………..

ตำนาน  “พระมหาเถระ  ผู้มีปฏิปทาน่าปฏิบัติตาม”

เมื่อกล่าวถึงนาม พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือนามสามัญที่เรียกขานด้วยความเคารพว่า “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม” แห่งวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีนั้น เชื่อมั่นว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่ว่าชนผู้นั้นจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือไม่ก็ตาม เพราะความเมตตาต่อสาธุชนของหลวงพ่อ ไม่ได้มีเฉพาะต่อพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ได้เผื่อแผ่เจือจานไปยังศาสนิกชนของศาสนาอื่นอีกด้วย ดังที่หลวงพ่อเคยกล่าวว่า

“ฝรั่งมังค่าที่มาปฏิบัติ  เราบอกเสมอว่า…ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนศาสนามาหรอก  ขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็เป็นพอ”

ฉะนั้น  ศาสนสถานลานปฏิบัติที่วัดอัมพวันจึงคราคร่ำด้วยผู้สนใจการบำเพ็ญเพียรทางจิตกนอย่างมากมายมาจนถึงในปัจจุบัน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ  แม้ว่าท่านจะเด่นและเน้นในเรื่องปฏิบัติ  แต่ด้านปริยัติท่านก็ไม่ได้ละเลยที่จะเผยแผ่ให้เข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่อง  “กฎแห่งกรรม”  คือเรื่องกรรมและการให้ผลแห่งกรรมนั้น  ท่านจะเน้นย้ำเป็นพิเศษกว่าเรื่องอื่นใด

และในพระธรรมเทศนาเรื่อง “กฎแห่งกรรม” ที่สาธุชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นกัน  นั่นก็คือการที่ท่านยกเอาประวัติของท่านมาเล่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเราทั้งหลาย ว่าอย่าได้ประมาทในการทำกรรม โดยเฉพาะกรรมชั่วว่าจะไม่มีผลอะไร

หนังสือ “กฎแห่งกรรม” เล่มนี้ จึงอยากสนองปณิธานของหลวงพ่อ ด้วยการนำชีวประวัติของท่านมาทำเป็นฉบับการ์ตูน เพื่อให้เด็กๆ ก็อ่านได้ ผู้ใหญ่ก็อ่านดี โดยจัดทำเป็น ๔ ตอน คือ

๑. ตอน ชีวิตในฆราวาสวิสัย

๒. ตอน เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา

๓. ตอน ผลกรรมที่ทำมาตามทัน

๔. ตอน อานิสงส์การสวดพุทธคุณ

หวังเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อท่านทั้งหลายได้อ่านแล้ว จักมีความสำรวมในการทำกรรมต่อไป สมกับความตั้งใจของหลวงพ่อที่ท่านเล่าประวัติให้พวกเราดูเอาไว้เป็นทิฏฐานุคติ คุณความดีทั้งหลายที่เกิดจากการจัดทำหนังสือ  ขอมอบอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ที่ลาลับละสังขารไปแล้วด้วยเทอญ.

โดย…ไพยนต์  กาสี
น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., น.บ.

……………………………….

……………………………….