กฎแห่งกรรม และวิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่

18฿

New!
รหัส isbn 978-616-704-726-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

สารบัญภายในเล่ม


๑. กฏแห่งกรรม
– กรรมคือกฏธรรมชาติ
– เกิดเป็นมนุษย์ สุดแสนจะยาก
– เกิดเป็นมนุษย์ทั้งที ต้องทำความดีไว้เป็นตรา
– อันตราย = ผลของกรรม
– ทำกรรมชั่วร้าย ระวังประสบอันตรายในชาตินี้
– ดวงดี ดวงร้าย ใครเป็นผู้กำหนด
– ดี – ชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
– ศรัทธากับกฏแห่งกรรม
– กฏแห่งกรรม หลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา
– เจตนา มี กรรมมา เจตนา ไม่มา กรรมไม่มี
– กรรมมีทั้งดีและชั่ว
– คิดไม่ดีก็มีโทษ
– กรรมของตน โอนไม่ได้
– กรรม ชั่ว – ดี มีผล ๒ ชั้น
– คนไม่เชื่อกฏแห่งกรรม เพราะมองเพียงผลในชั้นธรรมดา
– ต่างกรรม ต่างให้ผล ต่างวาระ
– ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี
– สภาพจิตเป็นเครื่องวัดผลกรรม
– เจริญกรรมฐานด้วยสติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
๒. วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
– ทำตัวให้มีดี ชื่อว่าได้ใช้หนี้พ่อแม่
– อกตัญญูต่อพ่อแม่ ชีวิตมีแต่ตกต่ำ
– อยากได้ดีต้องยึดมั่นกตัญญู
– จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
– ลูกจะเป็นคนดีหรือไม่ อยู่ที่ผู้ใหญ่ใส่ใจดูแล
– พฤติกรรมของพ่อแม่ แผ่อิทธิพลมาถึงลูก
– ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
– พ่อแม่ยุคใหม่ โปรดเข้าใจลูกด้วย
– วิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
– ๓ รู้ ๓ ดี มี ๕ ภูมิ
– คุณของบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
๓. อิสวาสุ พาหุง มหากาฯ คาถาชนะมาร
– สวดพาหุง มหากาฯ นำพาชีวิตสู่ความรุ่งเรือง
– ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
– ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
– ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
– ๕. บทไตรสรณคมน์
– ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิ)
– ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (สวา)
– ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (สุ)
– ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
– ๑๑. สัพพมงคลคาถา
– ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
– ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
– ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
– ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– ๑๙. เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
– ๒๐. บทอธิษฐานจิต