กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว

28฿

New!
รหัสสินค้า : 9786162681844
โดย. : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 48 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 80 กรัม
ราคาปก : 28 บาท

คำอธิบาย


ประสบการณ์วิญญาณปรากฏกายให้เห็น
เรื่องราวที่ยืนยันโลกหลังความตายมีจริง

โดย : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

         หนังสือ “กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว” เล่มนี้ เป็นบันทึกเรื่องราววิญญาณของนายวิโรจน์ ปัญจบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุแล้ว มาขอปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคณุหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ซึ่งท่านได้บันทึกเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2526 และบันทึกดังกล่าวนี้ได้จัดพิมพ์เผยแผ่ในงานศพของผู้ตายอีกด้วย
         เนื้อหาที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ได้คัดจากหนังสือ กฎแห่งกรรม วิปัสสนาสื่อวิญญาณ ตอนที่ ๑ เรื่อง “วิญญาณรายงานตัว” โดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อ จรัญ ฐิตธมฺโม) สมัยเมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณ
        ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ได้คงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิม ได้เพิ่มเติมหัวข้อ การเน้นคำ การจัดวรรคตอน ย่อหน้า และวาดภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่าน อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการอ่านและเข้าถึงเนื้อหาธรรมได้ง่ายขึ้น
         ส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสวดมนต์ประจำวัน เช่น บทพาหุงมหากาฯ บทอิติปิโสเท่าอายุ ตามแบบฉบับที่พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้กำหนดไว้

 

ปกรอง
คำนำ
———————————————
**กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว**
– นายวิโรจน์เป็นคนรักษาศีล ไม่ข้องแวะอบายมุข
– นายวิโรจน์บอกเจริญสติปัฏฐานแล้วซึ้งใจ
– นายวิโรจน์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
– วิญญาณนายวิโรจน์คุยกับหลวงพ่อ
– นึกถึงที่ใดก่อนตายจิตก็มุ่งไปสู่ที่นั่น
– หลวงพ่อเจอพระไม่สนใจกรรมฐาน
– วิญญาณนายวิโรจน์มากราบหลวงพ่อ
– วิญญาณนายวิโรจน์เล่าถึงอุบัติเหตุ
– หลวงพ่อเล่าถึงค่ายบางระจัน
– นายวิโรจน์บอกหลวงพ่อว่าตนตายแล้ว
– วิญญาณนายวิโรจน์ซึ้งใจที่เคยได้ทŽกรรมฐาน
– สวดในงานศพ สวดให้คนเป็นฟัง ไม่ใช่ให้คนตาย
– เวลามีค่า ให้หมั่นสะสมบุญบารมี
– คิดดีทำดี ตายไปจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี
– พระไม่ยอมให้วิญญาณนายวิโรจน์พักด้วย
– ผีนายวิโรจน์รู้เวลานักศึกษามาถึง
– ผีนายวิโรจน์ลาไปพัก ลอยหายไปตรงวิหารหลวงพ่อโต
– ความเป็นมาวิหารหลวงพ่อโต
– พระปริญญาโทขอรับกรรมฐานไปปฏิบัติ
– นักศึกษามาดึกตรงตามที่ผีนายวิโรจน์บอก
– อ.สมเดชขอกลับไปร่วมงานเผาศพ นายวิโรจน์
– นรกสวรรค์ไม่ใช่อยู่บนฟ้าหรือในดินแต่อยู่ร่วมกับเรา
– เจริญวิปัสสนาแม้แต่ผี วิญญาณก็ทำได้

สวดมนต์ประจำวัน
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทสัพพมงคลคาถา
๘. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๒. คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ