โปสเตอร์ A3 ไวรัส Covid-19

โปสเตอร์ A3 ไวรัส Covid-19

แจกฟรี โปสเตอร์ A3 ข้อมูลป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19

เพื่อปริ้นท์แจกหรือติดตามอาคารสถานที่สาธารณะ

ดาวน์โหลดที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/1sEFM

แสกนเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์

VIRUS COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อาการ

มีไข้สูง 37.5 องศา ไอมีเสมหะ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ท้องเสีย หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ และปวดเมื่อยตามตัว

การแพร่เชื้อ

ติดต่อทางเดินหายใจ แพร่เชื้อทางการไอ จาม การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

ข้อควรปฏิบัติ

หากมีไข้ มีไอ มีน้ำมูก หรือไข้หวัด ให้รีบไปโรงพยาบาล เพื่อรับการตรวจไวรัสโคโรน่าและรักษา (ใช้ประกันสังคมได้) หากมีความใกล้ชิด หรือเคยไปประเทศที่เสี่ยงควรบอกตามความจริง

ล้างมือสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ 75%

รับประทานอาหารร้อนๆ สุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง

ใส่หน้ากากป้องกัน กรณีจำเป็นต้องอยู่ในที่คนพลุกพล่าน

ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส

สวดมนต์ ทำสมาธิ ทำจิตให้ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดวิตกกังวลเกินไป

ข้องดเว้น

งดเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ในประเทศ : จังหวัดที่มีความเสี่ยง เช่น กทม., สมุทรปราการ, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, ประจวบคีรีขันธ์, กระบี่, ภูเก็ต

ต่างประเทศ : ประเทศที่มีความเสี่ยง เช่น 1. จีน 2. มาเก๊า 3. ฮ่องกง 4. ไต้หวัน 5. ญี่ปุ่น 6. เกาหลีใต้ สิงคโปร์ 8. อิหร่าน 9. อิตาลี 10. ฝรั่งเศส 11. เยอรมนี ฯลฯ

งดไปสถานที่ที่มีคนหนาแน่นชั่วคราว หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากป้องกัน

งดใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถโดยสารมวลชน หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากป้องกัน

งดรับประทานอาหารประเภทดิบต่างๆ เช่น เนื้อดิบ ปลาดิบ ฯลฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php