คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาพญานาค

คาถาบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ
พญานาคราชแห่งคำชะโนด 

การบูชาและคาถาขอโชคลาภ ขอทรัพย์ 

การบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ

หากใครยังไม่มีโอกาสหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปคำชะโนด ก็สามารถสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ ที่บ้านได้เช่นกัน ด้วยวิธีต่อไปนี้เลย

หารูป เหรียญ หรือเทวรูปของปู่ศรีสุทโธมาบูชาไว้ที่บ้าน บวงสรวงท่านด้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว หรือ ของไหว้ ของบวงสรวงอย่างอื่นที่ไม่เกินกำลังทรัพย์ของเรา เช่น ผลไม้ เพราะปู่ศรีสุทโธเป็นนาคาธิบดีสายปฎิบัติธรรม สวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ หลังจากสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธแล้ว นั่งสมาธิและสวดมนต์บทใดก็ได้ เพื่อแผ่อุทิศบุญนั้นให้ท่านโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จแล้ว ให้กล่าวว่า “ลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิ หรือสวดมนต์นี้ แด่องค์ปู่ศรีสุทโธ ขอองค์ปู่โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วย” ขอพรที่ปรารถนา 1 ข้อ ที่เป็นไปได้

การตั้งขันธ์ 5 บูชาปู่ศรีสุทโธ (หลังบูชามาครั้งแรก)

ในครั้งแรกที่เราบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธมาที่บ้าน ให้เราเตรียมขันธ์ 5 สำหรับเปิดทางรับขวัญพ่อปู่ศรีสุทโธในครั้งแรก โดยต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้

 • พานหรือจาน 1 อัน
 • ดอกไม้สีขาว 5 คู่
 • เทียนขาว 5 คู่
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • ธูป 16 ดอก

เมื่อเตรียมขันธ์ 5 เรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปในบ้าน แล้วกล่าวอันเชิญพ่อปู่ศรีสุทโธและสวดคาถาปู่ศรีสุทโธ หลังจากนั้นนำธูปมาปักกลางแจ้ง

การตั้งขันธ์ 5 บูชาปู่ศรีสุทโธ (สำหรับบูชาเป็นประจำ)

ในการบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ จะต้องเปลี่ยนขันธ์ 5 และน้ำ 1 แก้วทุกวัน พร้อมสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ โดยขันธ์ 5 นี้จะแตกต่างจากครั้งแรก ดังนี้

 • พานหรือจาน 1 อัน
 • ดอกไม้สีขาว 5 คู่
 • เทียนขาว 5 คู่
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว
 • ธูป 5 คู่
 • เงิน 5 บาท

เราสามารถจัดใส่ใบตองเย็บเป็นกรวยแบ่งออกเป็น 5 ชุด แล้ววางบนพานหรือจาน หลังจากนั้นสวดคาถาบูชาปู่ศรีสุทโธ นั่งสมาธิ สวดมนต์ และขอพรได้ตามปกติ

คาถาบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช
ป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

คาถาบูชาพญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ พญานาคแห่งคำชะโนด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ (๓ จบ)

คาถาบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง


คาถาบูชาเจ้าย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา เพื่อขอทรัพย์

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง

การสวดคาถาบูชาหลวงปู่ศรีสุทโธเพื่อขอโชคลาภนั้น เราควรทำสมาธิ และสวดมนต์ เพื่อช่วยเพิ่มกำลังบุญพร้อมทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น และสามารถเข้าถึงพ่อพ่อปู่ศรีสุทโธได้ง่ายขึ้น เพราะการทำสมาธิและสวดมนต์เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทาน หรือการบวงสรวงด้วยสิ่งของมีค่ามีราคาเสียอีก อีกทั้งเราควรสวดมนต์ทำสมาธิ เพื่ออุทิศบุญแด่พ่อปู่ศรีสุทโธเป็นประจำสม่ำเสมอด้วย 

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

จุดธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา
อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

คาถาบูชาพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช
วัดภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตสา วา
สิริมุตตามะหามุนินีละปาละนาคัง
อิทธิเตชะพะลัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ
ชะโย นิจจัง สะทา โสตถี ภะวันตุ เม ฯ

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช
จังหวัดนครพนม

จุดธูปหอม 19 ดอก พวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา
อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

บทสวดบูชาพญานาคในพระปริตร ๑๒ ตำนาน

ขันธปริตร

ใจความสำคัญ : สวดแผ่เมตตาให้กับพญางู ๔ ตระกูล ได้แก่ ตระกูลสีเขียว สีทอง สีดำ และสีรุ้ง รวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเท้า, สัตว์ ๒ เท้า, ๔ เท้า และสัตว์ที่มีเท้ามาก ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงมีเมตตาอย่าทำอันตรายเรา ผู้ซึ่งมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่คุ้มครองอยู่

อานุภาพ : ป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษต่างๆ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง รวมถึงยาพิษจากผู้คิดร้าย

ประวัติ : สมัยหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดมรณภาพ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเรียนเอามนต์ป้องกันอสรพิษที่พระองค์เคยสอนแก่ศิษย์เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์

บทสวดมนต์ ขันธปริตร

ป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษต่างๆ
เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง รวมถึงยาพิษจากผู้คิดร้าย

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม
อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ
สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา
สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู
มูสิกา กะตา เม รักขา
กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง.


ที่มา : พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๒๑ หน้าที่ ๙๔-๙๕ ข้อที่ ๖๗

ประยุกต์ใช้ : คาถานี้มีอานุภาพในการช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษต่างๆ นิยมนำมาบริกรรม เพื่อดับพิษและรักษาบาดแผลอันเกิดจากสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น พิษจากตะขาบ แมงป่อง งู เป็นต้น นิยมบริกรรมก่อนเข้าป่า หรือไปในที่เสี่ยงจะถูกสัตว์มีพิษทำร้าย หัวใจสำคัญของการสวดพุทธมนต์บทนี้ คือผู้สวดต้องน้อมจิตรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้คุ้มครองตน แล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ยิ่งจิตเมตตามากเท่าไร การสวดยิ่งมีอานุภาพมากเท่านั้น
ถ้าไม่สวดหมดจะสวดเฉพาะหัวใจขันธปริตรว่า ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ก็ได้เช่นกัน

หมายเหตุ :

เกิดวันอะไร ต้องบูชาพญนาคองค์ไหน จึงเหมาะกับวันเกิดและถูกโฉลก เสริมโชคลาภ ดูตามรายการดังนี้

คนเกิดวันจันทร์ ให้บูชา พญาภุชงค์นาคราช แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
คนเกิดวันอังคาร ให้บูชา พญาสุวรรณนาคราช วัดศรีพันต้น อ.เมือง จ.น่าน
คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้บูชา พญาศรีสุทโธนาคราช วัดศิริสุทโธคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ให้บูชา พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
คนเกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชา พญาศรีสัตตนาคราช ลานศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม
คนเกิดวันศุกร์ ให้บูชา พญาทะนะมูลนาคราช อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
คนเกิดวันเสาร์ ให้บูชา พญามุจลินทร์นาคราช วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
คนเกิดวันอาทิตย์ ให้บูชา พญาอนันตนาคราช วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา