หนังสือสวดมนต์และคำสอน

หมวดหนังสือสวดมนต์และคำสอน มีบทสวดมนต์พร้อมหลักธรรม บทพระธรรมเทศนา พร้อมคำสอนของพระเถระ เกจิ อาจารย์

หนังสือสวดมนต์ และคำสอน มีบทสวดมนต์พร้อมหลักธรรม บทพระธรรมเทศนา พร้อมคำสอนของพระเถระ เกจิ อาจารย์ หนังสือธรรมะ หนังสือธรรมทาน หนังสือพุทธศาสนา สำหรับพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน  สำหรับสวดมนต์ทำให้จิตเป็นกุศล เป็นสมาธิ เนื้อหาถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ด้วยคณาจารย์ที่ทรงความรู้เป็นอย่างดี