คำบูชาพระแม่คงคา วันลอยกระทง

คำบูชาพระแม่คงคา วันลอยกระทง

คำถวายกระทง เพื่อลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท ผ่านพระแม่คงคา

การลอยกระทงนี้ เป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่อยู่ริมหาดทราย แม่น้ำนัมมะทา สำหรับคนที่อยู่ไกล ก็อาศัยบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน ให้ลอยตามน้ำไป ฝากพระแม่คงคาไปเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทริมแม่น้ำนัมมะทานั้น

คำถวายกระทง*

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ, อะสุกายะ, นัมมะทายะ, นะทิยา, ปุลิเน ฐิตัง, มุนิโน, ปาทะวะลัญชัง, อะภิปูเชมะ, อะยัง ปะทีเปนะ, มุนิโน, ปาทะวะลัญชัสสะ, ปูชา, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทราย ในแม่น้ำชื่อนัมมะทานที ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาท ด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ฯ

*จากหนังสือ มนต์พิธี หน้า 283

รอยพระพุทธบาทมี ๕ แห่ง ได้แก่

  1. สุวรรณมาลิก ประดิษฐานที่ ประเทศศรีลังกา
  2. เขาสัจจพันธคีรี ประดิษฐานที่ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี
  3. เขาสุมนกูฏ ประดิษฐานที่ ประเทศศรีลังกา
  4. แม่น้ำนัมมะทา ประดิษฐานที่ ประเทศอินเดีย
  5. โยนกปุรี ประดิษฐานที่ วัดพระพุทธบาท 4 รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่