ข่อย มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย

12฿

โดย. : คณาจารย์เลี่ยงเชียง พิมพ์ : 4 สี กระดาษ : ปอนด์ จำนวน : 16 หน้า ขนาด : 60 (7.58) x 15 cm.

รายละเอียด

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
คาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า
คาถาสารพัดนึก
หัวใจคาถาสารพัดนึก
คาถาเรียกทรัพย์
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาบูชาพระอุปคุต
คาถาขอลาภจากพระอุปคุต
คาถามหาลาภ
คาถาบูชาเงิน
คาถาค้าขายดี
คาถามหาเศรษฐี
บทแผ่พรหมวิหาร ๔
บทอุทิศและอธิษฐานบุญ